Agria DRF mesterskab for klubhold i dressur, pony

14/09/2017 - 17/09/2017

Officials
Dommer:
Dommer: Bente Schleppegrell Thagaard
Dommer: Betina Nielsen
Dommer: Britta Egholm
Dommer: Charlotte Friberg
Dommer: Charlotte Gluud
Dommer: Edel Hartig
Dommer: fredag+lørdag
Dommer: Grethe Eriksen
Dommer: Helle Munk Hansen
Dommer: Jan Olsen
Dommer: Kathrine Lynge Iversen
Dommer: Lone Dyg Mikkelsen
Dommer: Stinna Foldberg Nielsen